Politika privatnosti

1. Uvodne napomene

Ova Politika privatnosti (dalje: Politika), zajedno sa Uvjetima korištenja , regulira način na koji društvo Sparkit web studio, Blajburških žrtava 206, 88000 Mostar (u daljem tekstu: Društvo) kao voditelj obrade prikuplja, obrađuje i čuva osobne podatke korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: Vi/Klijenti).

Kao Vaš poslovni partner, opredijeljeni smo na poštivanje svih relevantnih standarda u načinu ophođenja prema ličnim podacima, a naročito:

Zakona o zaštiti osobnih podataka (Službeni glasnik BiH 49/06) Opće Uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Politika se primjenjuje samo na usluge koje mi kao Društvo nudimo Klijentima, kao i na sve povezane aktivnosti sa našim uslugama poput anketa, aktivnosti na društvenim mrežama, promocijama i drugim marketinškim aktivnostima

2. Koje podatke prikupljamo i za koju svrhu?

Prikupljamo samo one osobne podatke Klijenata koji su nam neophodni radi uspostavljanja poslovnog odnosa i kvalitetnog pružanja usluga. Podatke koje prikupljamo svrstavamo u sljedeće grupe:

Podaci koji su potrebni isključivo za uspostavu poslovnog odnosa i plaćanje usluga:

Kontakt podaci poput e-mail adrese, korisničkog imena;

Podaci koji su potrebni u statističke svrhe, s ciljem unaprjeđenja iskustva korištenja usluge u pogledu njene funkcionalnosti i sigurnosti:

IP adresa; Informacije o korištenju aplikacije i usluge;

3. Pravni osnov za prikupljanje podataka

Pravni osnov za prikupljanje podataka sadržan je u čl. 6. tač. a) i b) Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH, a koji podrazumijevaju:

prikupljanje podataka kako bi Društvo ispunilo obaveze predviđene zakonima relevantnim za pružanje usluge. prikupljanje podataka kako bi potencijalni korisnik usluge stupio u ugovorni odnos s Društvom i koristio uslugu za koju je zainteresiran.

4. Sigurnost i čuvanje podataka

U obradi osobnih podataka, Društvo poduzima sve tehničke i organizacijske mjere s ciljem postizanja sigurnosti podataka zasnovane na važećim regulatornim standardima.

U slučaju bilo kakvog sigurnosnog incidenta, Društvo će poduzeti sve mjere i u roku od 72 sata obavijestiti nadležna tijela i nositelje podataka putem dostavljenih kontakata o sigurnosnom incidentu i eventualnim posljedicama i rizicima proizašlim iz takvog incidenta.

Podaci Klijenata se čuvaju u zavisnosti od načina na koji su prikupljeni. Ukoliko ste podatke dali na temelju Vaše suglasnosti, čuvanje traje sve dok je validna Vaša suglasnost. Ukoliko ste podatke dali s ciljem korištenja usluge, podaci se čuvaju onoliko dugo koliko ste korisnik usluge. Prestankom korištenja usluge, brišu se i Vaši podaci i neće biti korišteni za svrhe za koje su bili do tada korišteni.

5. Dijeljenje podataka s trećim stranama

U svrhu osiguranja najkvalitetnijeg korisničkog iskustva i zadovoljavanja regulatornih zahtjeva, Vaše informacije možemo dijeliti sa sljedećim trećim stranama:

Poslovni partneri Možemo dijeliti Vaše informacije sa poslovnim partnerima koji sudjeluju u našim marketinškim aktivnostima i koji osiguravaju popuste za korisnike, kao i druge oblike pogodnosti. Marketing oglasi se mogu pojaviti kod Klijenata putem e-mail pošte ili notifikacijama prilikom korištenja interneta i aplikacije Društva. Od dijeljenja Vaših podataka i slanja naših marketinških poruka možete odustati u bilo kojem trenutku putem “option out” opcije u marketing obavještenjima ili slanjem e-maila na kontakt iz odjeljka 7. Politike. Trećim stranama kao partnerima u pružanju usluge Kako bismo osigurali najkvalitetniju uslugu, Vaše podatke dijelimo s našim partnerima u pružanju usluge, koji se ogledaju u čuvanju podataka, procesuiranju raznih oblika plaćanja, zaštite od prevara i dr…, Regulatorni zahtjevi U slučaju bilo kakvih regulatornih zahtjeva, od strane sudova, poreznih tijela, policijskih organa, tužilaštava ili drugih agencija za provedbu zakona Bosne i Hercegovine, biti ćemo dužni, na temelju pristiglih zahtjeva, podatke proslijediti tim institucijama, što je i obaveza Društva u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine.

Svako dijeljenje podataka koje prikupljamo predmet je ove Politike i detaljnije informacije o partnerima kojima dijelimo podatke možete dobiti putem kontaktiranja na e-mail adresu navedenu u sekciji za kontakte.

6. Vaša prava

U skladu s odredbama ove Politike i važećih propisa, kao naš Klijent imate sljedeća prava:

Pravo pristupa i dostavljanja informacija Kao korisnik usluge imate pravo znati, u svakom trenutku, koje osobne podatke koristimo te na koji način ih obrađujemo. Ispravljanje, brisanje i blokiranje podataka Ukoliko primijetite netočan ili pogrešno obrađen podataka imate pravo tražiti ispravku istog. Ukoliko smatrate da nema više potrebe za obradom Vaših podataka, možete ostvariti pravo na zaborav koje uključuje brisanje Vaših osobnih podataka koje je Društvo obrađivalo. Pravo na prigovor U slučaju postojanja bilo kakve sumnje na nezakonito obradu osobnih podataka imate pravo podnošenja prigovora na kontakt naveden u odjeljku

7.Kontakt informacije

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ove Politike ili ukoliko želite podnijeti prigovor, to možete učiniti na e-mail: info@cjenik.co

8. Izmjene Politike

Politika je podložna izmjenama, a o eventualnom mijenjanju odredbi korisnici će biti blagovremeno obaviješteni putem e-mail adrese.