Design
QR naljepnice
49.00 KM
Prilagođeni izgled cjenika
Potpuno prilagođen izgled cjenika Vašim željama i potrebama
999.00 KM
Prilagođeni izgled artikla
Istaknite artikal tako što će imati unikatni dizaj
499.00 KM
Logo
Brza izrada logotipa za Vašu radnju
299.00 KM
Logo paket PREMIUM
599.00 KM
Usluge
Unos artiklala
do 100 komada
99.00 KM
Domene
Internacionale domene
.com, .net., .info, .org
80.00 KM 100.00 KM
Nacionalna domena
.ba
80.00 KM
Postavljanje domene
Ako već posjedujete domenu
50.00 KM